Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

maandag 24 januari 2011

Hoofdstukken uit de Psychoanalyse


WESTERMAN HOLSTIJN, A.J., Dr.
Hoofdstukken uit de Psychoanalyse
over psychopathologie, criminaliteit, religie en kunst
Erven J. Bijleveld, Utrecht, 1950

Het moet op de eerste blik een zeer heterogeen materiaal schijnen dat hier wordt geboden. Maar, al is er een grote verscheidenheid in wat hier gegeven wordt, het is één geest, waarin alles bewerkt is. Het is de psychoanalytische beschouwing met zijn aandacht voor de indices der nooit afwezige onbewuste psychismen, op de infantiele conflicten en op de veelheid van achtergronden, die in en onder de fenomenale eenheid naspeurbaar zijn, op de biologische stuwkrachten, die denken en doen, dat bewust, introspectief soms, geheel anders gemotiveerd wordt, verklaren, een andere zin geven.

Inhoud:
Voorwoord
I. Over de 'zin' der psychotische uitingen
II. Regressie
III. De betekenis van de psychopathologie voor de psychologie
IV. Inleiding tot een paar hoofdstukken uit de analytische criminologie
V. Vadermoord
VI. De primitieve koningsmoord
VII. De historische vorstenmoord
VIII. Een lustmoordenaar (Peter Kürten)
IX. Groentijd
X. Ueber Psyche, Geist und Seele
XI. Psychoanalyse der Religiositeit
XII. Iets over duivel en bekennen
XIII. De psychoanalytische ontwikkelingsgang van Vincent van Gogh

In dit werk wordt ook een fotocopie bewaard van het hoofdstuk over Peter Kürten in Seriemoorden in Europa.

zie ook:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten