Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

woensdag 12 december 2018

Mensen tellen

GARBUTT, John; Linnemann, Hans e.a.
Mensen tellen
Op zoek naar een menswaardig bestaan voor een verdubbelde wereldbevolking
Reeks: Aula Boeken Pocket nr. 553
Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1976
[ISBN 9027453071 (Worldcat, Wikipedia)]

Met een voorwoord van Aurelio Peccei, Voorzitter van de Club van Rome.

 Verslag van een wetenschappelijk onderzoek van Nederlandse academici, dat gevoerd werd in navolging van het Eerste Verslag van de Club van Rome, getiteld 'Grenzen aan de Groei'. Over de vraag of het zal lukken om in zo'n 35 jaar tijd , zoveel meer te gaan produceren, of het geproduceerde zoveel beter te gaan verdelen, dat aan de basisbehoefte van ieder mens wordt voldaan, startte het onderzoeksteam met een breed front. De materiële basisbehoeften van de mens omvatten op zijn minst vier soorten van behoeften: toereikende voeding, de zorg voor een goede gezondheid, een redelijke ruimte om in te wonen, en een zekere mate van toegang tot onderwijs en vorming. Om deze goederen en diensten in voldoende mate te kunnen produceren zijn weer andere goederen en diensten nodig zoals meststoffen, bouwmaterialen, machines, wegen, energie, en dergelijke meer, zodanig dat een dergelijk opgevat onderzoek te wijdlopend en te omvattend zou worden om bevattelijk te blijven, werd besloten het onderzoek te detailleren en toe te spitsen op het voedselvraagstuk en zijn samenhang met de landbouw.
 1. Terugblik
 2. Rondblik
 3. Schetsen voor morgen
 4. Bevolking
 5. Wat hebben we nodig?
 6. Het wereldvoedselvraagstuk: De één zijn brood, de ander...
 7. De natuurlijke hulpbronnen
 8. Ecologica: de aarde groeit niet mee
 9. Tussentijdse balans
 10. De zon gaat nog steeds in het Westen op
 11. Oude waarden, nieuwe wegen
zie ook:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten