Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

maandag 1 juni 2015

Ceci n'est pas un Juriste...

COOLS, Marc; ELIAERTS, Christian; GUTWIRTH, Serge; JORIS, Tony; SPRUYT, Bieke (reds.)
Ceci n'est pas un juriste...mais un ami
Liber Amicorum Bart De Schutter
VUBPress, Brussel, 2003
[ISBN 905487354X (Worldcat, Wikipedia)]

 Inhoud:
A. Persoonlijke verhalen
 1. Michel Magits - Bart en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid
 2. Christian Eliaerts - Tussen wetenschap en beleid
 3. Oscar Steenhaut - Bart De Schutter
 4. René Bützler - De mannen van 1959
 5. Serge Gutwirth - Mijn academische leerjaren bij Bart De Schutter
 6. Marc Cools - 'The sky is the limit' of een verhaal over computercriminelen en andere criminologen
 7. Paul Blontrock - Prof De Schutter: enkele facetten van de mens achter de mythe
 8. Rik Kaspersen - Barts afscheid of hoe een leegte te voorkomen
 9. Jean-Claude Burgelman en Luc Van Langenhove - Tijd, interdisciplinariteit en toekomst van de universiteit
 10. Marie-Bénédicte Dembour - Working with the PILC Director
 11. Ron Brand - A full bright year with De Schutter and PILC
 12. Mark Lambrechts - De intellectuele gastvrijheid van Bart De Schutter
 13. Paul Thomas, Bart De Schutter
 14. Peter Nichael - Een Euro Belg ervaren
 15. Kristien Carbonez - Bart De Schutter & onze gezamenlijke strijd tegen het hooliganisme
 16. Annie Lodens - Er was eens...
 17. Josiane Jacobs - Voor de glimlach van Bart
B. Wetenschappelijke bijdragen
 1. Willy Bruggeman - Recente ontwikkelingen met betrekking tot de internationale politiesamenwerking
 2. Paul De Hert - Een politiek raamwerk voor e-government
 3. Frans De Pauw - Eentaligheid en tweetaligheid in de magistratuur na de wet van 18 juli 2002 op het taalgebruik in gerechtszaken
 4. Tony Joris - Staatssteun aan Beaulieu Kunststoffen. Het doek is gevallen
 5. Jacqueline Lastenouse - La Commission europèenne et l'étude de l'integration européenne dans les Universités
 6. Pierre Mathijssen - The right to be heard in the implementation of articles 81 and 82 EC
 7. Yves Poullet - Pour une justification des articles 25 et 26 de la directive européenne 95/46 CE en matière de flux transfrontières et de protection des données
 8. Sonja Snacken - Het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing
 9. Servaas van Thiel - Social dimensions of globalisation: public health versus intellectual property
 10. Jan Werts - Hoe de Europese Raad de Europese Unie innam

Geen opmerkingen:

Een reactie posten