Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

maandag 11 mei 2015

Toegepaste Christendemocratie - Het Rijnlandmodel


VAN DEN HEUVEL, Koen e.a.
Toegepaste Christendemocratie - Het Rijnlandmodel
Centre for European Studies; CEDER Studiedienst CD&V, Brussel, 2010

 Inhoud:
 • Naar een ander Rijnlandmodel?
 • Welke overheid willen we?
 • Sociaal Overleg en het Rijnlandmodel
 • Het Rijnlandmodel laat alle mensen delen in de welvaart (Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt)
 • Debatronde met 25 vragen
Deze brochure van 59 blz. wil vooral een aanzet geven tot het debat en gaat daarbij uit van de zeven principes die het Rijnlandmodel kenmerken zoals deze zijn aangegeven in het boek ‘Het Rijnland model: voor een duurzame en sociale welvaart’ van Yves Leterme.
 1. Een sterk geloof in de vrije markt om welvaart te creëren. Maar overheidstussenkomst is essentieel om tot een faire uitkomst te komen.
 2. Privé-initiatief moet steeds samen gaan met persoonlijke verantwoordelijkheid.
 3. Het tripartiete overleg (werknemers, werkgevers, overheid) draagt in belangrijke mate bij tot de welvaartsgroei.
 4. De overheid organiseert zelf sociale voorzieningen, maar stimuleert tegelijkertijd het privé-initiatief in de uitvoering (de social-profit).
 5. Subsidiariteit is een leidend principe.
 6. Stabiliteit inzake publieke financiën, groei, sociaal klimaat, enz. wordt nagestreefd.
 7. Er bestaat een langetermijnvisie op waardecreatie met oog voor de belangen van alle stakeholders.
LETERME, Yves, Het Rijnland model: voor een duurzame en sociale welvaart, Uitgeverij Van Halewyck, Leuven, 2009
[ISBN 9056179306 (Worldcat, Wikipedia)]

 zie ook:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten