Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

maandag 25 mei 2015

De Pachtwet

KBC
De Pachtwet
KBC Bankverzekeringsholding, Brussel, 2004
Een landbouwer of tuinder moet beschikken over grond(en) om zijn activiteiten uit te oefenen: hetzij in eigendom, hetzij in huur. Momenteel wordt ongeveer twee derde van de landbouwgrond gepacht. Om de pachter te beschermen bestaat er een pachtwetgeving. Deze brochure geeft u hiervan een vrij gedetailleerd overzicht. Inhoud:
 1. Wanneer is de pachtwet van toepassing?
 2. Vorm en bewijs van de pachtovereenkomst
 3. Duur van de pachtovereenkomst
 4. De pachtprijs
 5. De exploitatie van het gepachte goed
 6. Onderpacht en pachtoverdracht
 7. Recht van voorkoop
 8. Opzegging van de pacht
 9. Vergoedingen bij einde pacht
 10. Fiscale gevolgen voor de verpachter
 11. De pachtwet en andere landbouwreglementeringen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten