Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

donderdag 19 december 2013

Praktijkboek Franchising

BEZEMER, J.C., drs.
Praktijkboek Franchising
Uitgeverij Kluwer, Deventer / Antwerpen, 1982
[ISBN 9026707444 (Worldcat, Wikipedia)]
Franchising is - populair gezegd - een vorm van distributie waarbij de ene partij tegen vergoeding en met bepaalde spelregels, een handelsnaam, of -merk of housestyling van een ander mag gebruiken om afzet te realiseren. In Nederland wordt 12 à 15 % van de detailhandelsomzet via 'franchising' gerealiseerd. De verwachting is dat dit in de komende jaren snel zal toenemen. Dit boek is vooral een practische aanvulling op de veelal theoretisch getinte Amerikaanse publikaties. Franchising wordt in zijn volle breedte behandeld, uiteenlopend van puur juridische tot bedrijfseconomische, marketing- en management-aspecten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten