Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

zaterdag 14 december 2013

Het Markteconomisch Samenspel 2

NEYT, R., LOURDON, P., STUYTS, K.
Het Markteconomisch Samenspel 2
Onder wetenschappelijke begeleiding van; Prof.Dr. Paul Van Rompuy, K.U.L.
Uitgeverij J.B. Wolters, Leuven, 1981
[ISBN 9030955864 (Worldcat, Wikipedia)]

Dit tweede deel van 'Het markteconomisch samenspel' is in hoofdzaak bestemd als handboek economie voor de leerlingen van het zesde leerjaar A.S.O.

Inhoud:
Deel I - Hoofdlijnen van de Internationale Economische Betrekkingen
Hoofdstuk 1: Het internationaal betalingsverkeer
De Wisselmarkt
De Betalingsbalans
Hoofdstuk 2: Het internationaal handelsverkeer
Voorwaarde voor internationale handel; theorie van A. Smith en D. Ricardo
Het overheidsoptreden in het internationale handelsverkeer
Overheidsmaatregelen in het internationaal handelsverkeer
De buitenlandse handel: enkele statistische gegevens
De positie van de B.L.E.U. in het wereldhandelsverkeer
Evolutie van het internationale handelsverkeer na de Tweede Wereldoorlog
Deel II - Hoofdlijnen van de werking van een gehele volkshuishouding
Hoofdstuk 1: Economische structuur van een volkshuishouding
Geld-, goederen- en dienstenstromen tussen de sectoren van de volkshuishouding
Welke factoren bepalen de grootte van het nationaal inkomen
De overheid in het economisch leven
Invloed van de geldhoeveelheid op het bestedingsevenwicht
Het inflatieverschijnsel
De werkloosheid
Hoofdstuk 2: Evolutie van de volkshuishouding
De economische groei
De conjunctuur
De ontwikkelingsproblematiek
Deel III - Overzicht van de economische denkrichtingen
Hoofdstuk 1: Hoofdstromingen in het economisch denken
Het mercantilisme
De fysiocraten (Quesnay)
De klassieke liberale school
Reacties op de liberale school
De Oostenrijkse school
De mathematische school
Alfred Marshall (1842-1924): een poging tot synthese
De economie op nieuwe wegen: de Keynesiaanse revolutie
Milton Friedman of ... Keynes in opspraak
Onorthodoxe stromingen
Hoofdstuk 2: Evaluatie van de huidige stand van de economische wetenschap

zie ook:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten