Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

donderdag 19 december 2013

Geschiedenis van Suriname


BUDDINGH', Hans
Geschiedenis van Suriname
Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht, 1995
[ISBN 9027430446 (Worldcat, Wikipedia)]
De 'Wilde Kust' van Suriname kwam in de 17e eeuw bij Nederlandse kolonisten in beeld, nadat voor hen de Spanjaarden de streek al hadden verkend en de Engelsen er een kolonie hadden gesticht aan de Suriname-monding.

Hoe het land zich ontwikkelde onder de Staten van Zeeland, hoe het werd bevolkt door de blanken, maar vooral door Afrikaanse slaven, op welke wijze de koloniale samenleving functioneerde, is te lezen in dit met vaardige hand geschreven relaas.

De auteur beschrijft de marronage (het vluchten van slaven), de eerste bosnegersamenlevingen, de gevolgen van de afschaffing van de slavernij, de 'verindisching', de teloorgang van de plantage-economie, het begin van de moderne politieke geschiedenis van het land (1942), de onafhankelijkheid (1975), de militaire machtsovername (1980), de revolutie die geen revolutie was, het herstel van het burgerbewind.

In het verleden van de geschiedenis maakte slavernij deel uit van het economisch systeem. De Nederlandse kolonisten waren allen behept met een 'animum revertendi'; zij waren niet geinteresseerd in het stichten en bevolken van de kolonie, enkel hoopten zij als Bestuurder of Opzichter spoedig fortuin te kunnen maken en snel te kunnen terugkeren naar het vaderland om er met de nieuw verworven rijkdom te kunnen pronken.

Voor het boek is niet alleen gebruik gemaakt van de vele wetenschappelijke publikaties, maar ook van verslagen van kroniekschrijvers. Voor de periode na de eerste militaire coup heeft de auteur kunnen putten uit eigen journalistieke waarneming.

Drs. J. Buddingh' is redacteur economie van NRC-Handelsblad.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten