Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

zaterdag 14 december 2013

Fundamenten van Bedrijfswetenschappen en Recht 2

VAN LIEDEKERKE, Christine, WALRAEVENS, Guy e.a.
Fundamenten van Bedrijfswetenschappen en Recht 2
met deel Marketing
Standaard Uitgeverij; MIM, Antwerpen, 2000
[ISBN 9034110877 (Worldcat, Wikipedia)]

Dit handboek beantwoordt volledig aan het leerplan ASO, 3de graad, 2de jaar en kan zowel in de richting Economie-Moderne Talen als in de richting Economie-Wiskunde worden gebruikt.

 Inhoud:
Deel I - Keuze van de optimale marketingmix
Hoofdstuk 1: Marketinggericht denken
Hoofdstuk 2: De marketingomgeving
Hoofdstuk 3: Consumentengedrag
Hoofdstuk 4: Marktsegmentatie
Hoofdstuk 5: Productbeleid
Hoofdstuk 6: Prijsbeleid
Hoofdstuk 7: Promotiebeleid
Hoofdstuk 8: Distributiebeleid
Deel II - Investeringsbeslissingen
Hoofdstuk 1: De investeringsbeslissing en haar determinanten
Hoofdstuk 2: Evaluatie van investeringsprojecten
Hoofdstuk 3: Leasing
Deel III - Personeelsbeslissingen
Hoofdstuk 1: Schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
Hoofdstuk 2: Einde van de arbeidsovereenkomst
Hoofdstuk 3: De arbeidsduur
Deel IV - De Bestemming van het resultaat
Hoofdstuk 1: Bepaling van het belastbaar resultaat
Hoofdstuk 2: Berekening van de geraamde belasting en boekingen
Hoofdstuk 3: Resultaatverdeling
Deel V - Budgetcontrole
Deel VI - Beoordeling van de financiele situatie en evolutie van de onderneming
Kaspositie van de onderneming
Liquiditeit van een onderneming
Solvabiliteit van een onderneming
Rendabiliteit
zie ook:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten