Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

zaterdag 14 december 2013

Economie ook voor jou Bedrijfsbeheer, Boekhouden en Beleid

COPPIETERS, A., HOUBEN, J., MONDELAERS, L. e.a.
Economie ook voor jou Bedrijfsbeheer, Boekhouden en Beleid
Uitgeverij Wolters Plantyn, Deurne, 2001
[ISBN 9030170859 (Worldcat, Wikipedia)]
Lerarenhandleiding voor de vervolgcursus boekhouden voor het vierde leerjaar ASO, Richting Economie. In deze voortzettingscursus wordt terug aangeknoopt bij de onderneming die als case study gevolgd werd in de beginnerscursus. Pascal Deram is ondernemer en handelaar in computers, bureautica en electronica. Nochtans wordt deze onderneming niet langer exclusief opgevolgd, maar er worden ook voorbeelden gehanteerd uit volledig andere bedrijfstakken en -branches. Na een korte herhaling van de vorige cursus boekhouden komen in deze cursus de wat complexere boekhoudkundige verrichtingen aan bod en wordt het rekeningstelsel wat verder uitgebreid. Aan bod komen zo o.a. de wisselbrief en de lening, investeringen, afschrijvingen, waardecorrecties en voorzieningen, de verrichtingen bij het einde van het boekjaar en het vaststellen van het bedrijfsresultaat.

 Inhoud:
  1. De financiële activiteiten
  2. De investeringen
  3. De aanpassing van de boekhouding aan de werkelijkheid
  4. Het afsluiten van het boekjaar 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten