Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

donderdag 28 maart 2013

De Noordzee

EISMA, D.
De Noordzee
Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1980
[ISBN 9027492212 (Worldcat, Wikipedia)]

Geografische beschrijving van de Noordzee die zich situeert tussen Nederland, Engeland, Schotland, Noorwegen en Denemarken.

Inhoud:
Inleiding
De Noordzee
De Bodem
Het Water
Het Leven in de Zee
De Kust
De menselijke activiteiten op de Noordzee
De Visserij
De Scheepvaart
De Oorlogvoering op Zee
Olie- en Aardgaswinning
Winning van Zand, Grind en andere Mineralen
Problematiek van de Noordzee
De Ontwikkeling van de Kuststreek
De Vervuiling van de Noordzee
Moeilijkheden en Plannen
Wettelijke Regelingen
Wat willen we met de Noordzee
Natuurbeschermingsorganisaties en de Noordzee
Te raadplegen Literatuur

Geen opmerkingen:

Een reactie posten