Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

woensdag 30 mei 2012

Wie is die Jezus?

DEPOORTERE, Kristiaan
Wie is die Jezus?
Uitgeverij Lannoo, Tielt, 1997
[ISBN 9020930699 (Worldcat, Wikipedia)]
Dit boek is geen biografie van een overledene, wel het verhaal van een overlevende. Het bevat heel wat recente, maar ook eeuwenoude informatie over Jezus. Het geeft een gedeeltelijk antwoord op de vraag: 'Wie zeggen de mensen dat Ik ben?'.

 Met de auteur volgen we de chronologische lijn van de geboorte van Jezus tot zijn dood en verrijzenis. We lezen over enkele centrale thema's, zoals de Bergrede, of hoe Jezus bidt, wat zijn machtige daden betekenen, hoe de strikken van het conflict zich rond hem samentrekken, hoe hij de Geest geeft.

 De centrale vragen in dit boek blijven echter: 'Wat kan Jezus voor ons leven betekenen? Wat zou er veranderen als ik voortaan leefde alsof Jezus wel bestond?'
(achterflap tekst)

 de oorspronkelijk eigenaar heeft ijverig zitten onderlijnen en annoteren in dit exemplaar
Gift van Rev. Fons Welsing - Roosendaal

Geen opmerkingen:

Een reactie posten