Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

maandag 21 maart 2011

Raad van State Basisreglement en Rechtspleging


MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN OPENBAAR AMBT
Raad van State Basisreglement en Rechtspleging

Deze twee brochures werden in 1991 uitgegeven door de Minister van Binnnenlandse Zaken; Louis Tobback. In deze brochure worden door Professor Etienne GEREXHE de hervormingen toegelicht die sinds 1989 doorgevoerd zijn in de procedures inzake beroep voor de afdeling administratie van de Raad van State. De tweede brochure die als bijlage is toegevoegd bevat een officieuze coördinatie van de wetteksten inzake de rechtspleging voor de Raad van State.

I. Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij K.B. van 12 januari 1973
II. Regentsbesluit van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State
III. K.B. van 27 oktober 1989 tot bepaling van de rechtspleging, wanneer een vordering tot schorsing aanhangig is gemaakt
IV. K.B. van 2 april 1991 tot regeling van de rechtspleging inzake de dwangsom

Geen opmerkingen:

Een reactie posten