Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

woensdag 9 maart 2011

Het Groot Heksenboek


CABOT, Laurie
Het Groot Heksenboek
De heks in elke vrouw & De kracht van de heks
eXperience, Uitgeverij De Boekerij, Amsterdam, 2001; derde druk, 2002
[ISBN 9022532550 (Worldcat, Wikipedia)]

Dit volume bundelt de eerder verschenen werken;
  • De Heks in elke vrouw (1997) van Laura Cabot & Jean Mills, originele titel: The Witch in Every Woman.
  • De kracht van de heks (1989) van Laura Cabot & Tom Cowan, originele titel: The Power of the Witch.
De Heks in elke vrouw is een verhandeling aan de hand van oude mythen, over de autonome, intuïtieve vrouw, die haar krachten kan en wil gebruiken - van oudsher: de heks. Elk hoofdstuk begint met een inleidende tekst over een magisch principe, dat geïllustreerd wordt aan de hand van een Keltische mythe. In het boek zijn oefeningen, meditaties en visualisaties opgenomen waarin de besproken principes worden toegepast, over de wijze waarop 'de heks' in deze tijd omgaat met daadkracht, seksuele macht, creativiteit, genezende vermogens, moederschap en de overgang naar wijze vrouw. Het boek ondersteunt vrouwen die op zoek zijn naar hun eigen autonomie, hun lot niet in handen willen leggen van man of maatschappij, zonder dat ze feministisch willen zijn, maar aan de man gelijk.

De kracht van de heks in de eerste plaats het persoonlijke verhaal van Laurie Cabot. Zij verhaalt van de gebeurtenissen in haar leven, haar kennismaking met de heksenpraktijk en hoe zij tot de ontdekking kwam dat onze wereld overweldigend, mysterieus, verschrikkelijk en onpeilbaar tegelijk is. Het boek schetst het ontstaan van hedendaagse hekserij en de vorm waarin deze religie zich in de moderne tijd manifesteert. Hedendaagse hekserij, ook bekend als wicca, heeft vooral veel aandacht voor de natuur. Moeder aarde moet weer een prominente plaats gaan innemen. Daarom verdiept hekserij zich in de elementen, polariteiten, ritmen en cycli die in de natuur worden aangetroffen, om zo kennis te verwerven van de krachten achter het menselijk bestaan. Volkomen terecht meent de schrijfster dat hekserij zijn inspiratie vindt in de oude natuurreligies van voorchristelijke beschavingen, zoals die van de Kelten, de Germanen en het oude Egypte.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten