Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

zondag 6 februari 2011

Hemel en Hel

HUXLEY, Aldous
Hemel en Hel
Uitgeverij Contact, Amsterdam, 1973

Originele titel:
Heaven and Hell
Nederlandse vertaling: Simon Vinkenoog Notities:

Twee voertuigen om het bewustzijn in contact te brengen met het Bovennatuurlijke; de Terra Incognita, nl. de chemische weg (mescaline, LSD) en de psychologische weg (hypnose, meditatie)

A.E. (George Russell) - Candle of Vision

Bovennatuurlijk Licht en Bovennatuurlijke Kleur komen in iedere visionaire ervaring voor. Verdere eenheid in de visionaire ervaring: gekleurde, bewegende, levende geometrische vormen. Landschappen en architecturale bouwwerken, heldhaftige figuren, alleen of in grote getale (Serafijnen).

Edelstenen en Bloemen geven de aard weer van de materie waaruit deze Buitenwereld opgebouwd is, gelet op hun intense kleuren, hun helderheid, hun glans, hun transparantie.

De onvolkomenheden van visioenopwekkende middelen als helder licht en zuivere kleuren tegen de achtergrond van neonverlichting en chemische verfstoffen.

Landschappen als visioenopwekkende middelen.

Naast de gelukzalige visionaire beleving staat echter ook de verschrikkelijke, helse visionaire ervaring. Er bestaat niet alleen een Hemel, maar ook een Hel.

''Journal d'une Schizophrène / M.A. SECHEHAYE, Dagboek van een schizofreen, Lemniscaat, Rotterdam, 1971
"Maar voor die arme Renée, het schizofrene meisje, is het licht hels - een intens, schel electrisch licht zonder schaduw, alom aanwezig en meedogenloos. Alles wat voor gezonde visionairs een bron van gelukzaligheid is, wekt in Renée slechts angst en een nachtmerrieachtig gevoel van onwerkelijkheid. De zomerse zonneschijn is kwaadaardig; het glanzen van gepolijste oppervlakken doet niet denken aan edelstenen, maar aan machinerieën en geëmailleerd blik."

Het is opmerkelijk dat veel van de straffen die verwacht worden in de verschillende beschrijvingen van de Hel, straffen zijn waarbij men aan druk is blootgesteld en bekneld zit.

Aanhangsel I: koolzuurgas en stroboscooplicht als alternatieve middelen om visioenen op te wekken

Aanhangsel II: verhoogde gevoeligheid voor visionaire indrukken in de Middeleeuwen tgv. slechte materiële en hygienische omstandigheden. Het vasten van kloosterlingen en religieuzen als middel tot visioenen. Zelfkastijding met de zweep als visionair middel. (adrenaline en histamine)

Aanhangsel III: vreugdevuren, vuurwerk, pyrotechnische en praalvertoningen als visioenen opwekkende middelen. De magie van toneel en theater (theaterverlichting)

Aanhangsel IV: De Franse schilder Georges de la Tour
Aanhangsel V: Over natuur en landschapsschilders (Constable, Van Gogh...)
Aanhangsel VI: Over schizofrenie
Aanhangsel VII: De schilder Géricault

Geen opmerkingen:

Een reactie posten