Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

zondag 20 februari 2011

Handboek der Practische Astrologie


PRIVAT, Maurice,
Handboek der Practische Astrologie,
Belrose, Rotterdam, z.j.

Dit werk kan worden ingedeeld in twee grote delen. In het eerste deel worden een grote hoeveelheid aforismen, beginselen en leerstellingen gegeven, afkomstig van verschillende gezaghebbende schrijvers uit de geschiedenis van de astrologie, enigszins geordend en onderverdeeld naar de twaalf huizen en hun betekenis. In het tweede deel, dat zich gemakkelijker als naslagwerk laat benaderen, worden interpretaties gegeven voor een aantal astrologische duidingstechnieken zoals het gelukspunt, de heren der huizen, de aspecten en de solaire horoscoop.

Inhoud:
 1. Aphorismen, beginselen en bijzonderheden
 2. Over het leven: de Ascendant en het Eerste Huis
 3. Het Tweede Huis en het Vermogen
 4. Het Derde Huis en de Verwanten
 5. Het Vierde Huis en de Ouders
 6. Het Vijfde Huis en de Kinderen
 7. Het Zesde Huis en de Ziekten
 8. Het Zevende Huis en het Huwelijk
 9. Het Achtste Huis en de Dood
 10. Het Negende Huis: Godsdienst, Grote Reizen enz.
 11. Het Tiende Huis en het Beroep
 12. Het Elfde Huis en de Vrienden
 13. Het Twaalfde Huis en de Vijanden
 14. Het Pars Fortuna of Gelukspunt
 15. De Heren der Huizen
 16. De Aspecten
 17. De Solaire Horoskoop
 18. De Progressieve Horoskoop
Naslaan:
1 Inleidende Begrippen
2 Het Pars Fortuna
3 De Huisheren
4 De Aspecten
5 De Solaire Horoscoop
6 Medische Astrologie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten