Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

zondag 30 januari 2011

Witwassen in België


VANEMPTEN, Jean; VERDUYN, Ludwig
Witwassen in België
crimineel geld in de wereld van de haute finance
Uitgeverij Kritak, Leuven, 1993
[ISBN 9063034598 (Wikipedia, Worldcat, Books Google)]

Voorbeeld van een boek van een gedreven onderzoeksjournalist, die zo kort op de bal speelt, dat hij wetswijzigingen inleidt of begeleidt. Bevat als bijlage een richtlijn van de Europese ministerraad tot voorkoming van het gebruik van het financiële systeem voor witwassen van geld.
  • Richtlijn 91/308/EEG van de Raad van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld [Publicatieblad L 166 van 28.6.1991
  • de Wet van 11 januari 1993 vormt het wetgevend kader, dat de ruggengraat van het preventieve luik van het antiwitwasstelsel in België uitmaakt. Dit werd grondig herzien door de Wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het Wetboek van vennootschappen.
Deze wetgeving wordt best gerelateerd aan de maatregelen die genomen werden om de verbeurdverklaring van uit misdrijf voortgekomen vermogensbestanddelen mogelijk te maken. In Nederland bekend onder de naam Plukze-wetgeving.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten