Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

vrijdag 17 september 2010

Planten en Dieren van Europa


GARMS, Harry Dr.
Planten en Dieren van Europa
een praktische gids bij het waarnemen van planten en dieren in de vrije natuur
met circa 3700 kleurenillustraties door Wilhelm Eigener
Elsevier, Amsterdam / Brussel, 1964, eerste druk
[ISBN 901000113X (Wikipedia, Worldcat, Books Google)]

Oorspronkelijke titel:
Pflanzen und Tiere Europas
Georg Westermann Verlag, Braunschweig
Nederlandse vertaling en bewerking:
Drs. R.J.Th. Duiven

De natuurliefhebber kan met dit naslagwerk de planten en dieren die hij in welk land van Europa ook tegenkomt snel thuisbrengen. In totaal 2175 planten- en 1433 diersoorten zijn in dit boek helder en beknopt beschreven en natuurgetrouw in kleuren afgebeeld. Het werk is ingedeeld volgens de leefgebieden of levensgemeenschappen;
  1. Bos
  2. Heide, Veen, Toendra en Steppe
  3. Binnenwateren
  4. Zee en Strand
  5. Velden en Weiden
  6. Akker, Tuin en Park
  7. Gebergten
In veel gevallen worden typische biologische bijzonderheden genoemd of afgebeeld. Dit vergemakkelijkt de soortbepaling of determinatie. Van de dieren waarbij de mannetjes en wijfjes verschillen in uiterlijk worden in de regel beide geslachten afgebeeld. In talrijke nevenafbeeldingen zijn bepaalde bijzonderheden van de afgebeelde soorten toegevoegd, vaak op natuurlijke grootte, soms vergroot, bijvoorbeeld bij de planten afbeeldingen van de bladen, bladscheden, schutbladen, bloemen en vruchten. Een omvangrijk register met circa 8000 trefwoorden aan het slot van het boek vergemakkelijkt het opzoeken der soorten.


zie ook:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten