Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

zondag 19 september 2010

De Taal der Kruiden


UYLDERT, Mellie
De Taal der Kruiden
A.J.G. Strengholt's Boeken, Naarden, 1948; tiende druk, 1980
[ISBN 9060101391 (Wikipedia, Worldcat, Books Google)]
De mens heeft zich verschanst in zijn zelfgebouwde steden en de goede aarde met ondoordringbaar asfalt bedekt. De natuur, voorzover zij hem geen winst kon opleveren, liet hij aan haar lot over. Gelukkig dat de kruiden geen "rancune" getoond hebben en hardnekkig haar leven hebben voortgezet in het stof van de bermen, langs de grote weg, waar mensen gaan.
Want weer staan wij op een tijdwende. Harde lessen voeren de mensenziel terug in de schoot der Almoeder. Het denken verruimt en wendt zich. Wie oren heeft voor de zachte taal, waarin Almoeder ons haar geheimen toefluistert, hij worde onbevangen als een kind en leze zo het Boek der Natuur! - Dan zal men, verrrijkt met de nauwkeurige kennis tengevolge van verstandelijk onderzoek en proefneming, opnieuw de krachten leren kennen boven de stoffen, wederom de samenhang schouwen, in het licht van een verhelderend bewustzijn; zich reinigen van misverstand en baatzucht, om God te dienen in samenwerking met Zijn wetten, in liefde tot Zijn ganse schepping en tot heil van allen!
Luister nu. Maar lees niet enkel dit boek in het hoekje bij de haard - ga naar buiten! Ik wil de kruiden slechts aan u voorstellen. Ze leren kennen moet ge zelf!

Inhoud:
Soo blivet gaen!
De taal der kruiden
Hoofdstukken:
 1. De oudste kruiden der aarde
 2. Kruiden van de voorjaarsreiniging
 3. Het vermaarde geslacht Look
 4. Kruiden van Moeder Aarde (Enige kruisbloemigen)
 5. Hemelbloemen en Zonnebruiden
 6. Kruiden der verfijning (Water en Vuur in de lipbloemenfamilie)
 7. Hoedsters der kosmische warmte (Enige schermbloemigen)
 8. Liefdebloemen
 9. Een oud adellijk geslacht (De roosachtigen)
 10. Heilige bomen
 11. Toverplanten
 12. Recepten voor de keuken
 13. Remedies voor de ziekenkamer
 14. Kruiden tegen lastige dieren
zie ook:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten