Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

vrijdag 14 mei 2010

Publiek Geheim: Neutraal Moresnet


SPEYBROUCK, Sven (presentatie)
Neutraal Moresnet
Aflevering 3 van de reeks documentaires "Publiek Geheim" die [Canvas] heeft uitgezonden op 6 april 2010.
Zie van dezelfde reeks: Publiek Geheim Rijnkaai in Antwerpen
Meer dan honderd jaar lang heeft er een neutraal gebied bestaan tussen Pruisen en het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, later tussen Duitsland en België. Het overleefde de Belgische revolutie en de Frans-Duitse oorlog. Het was de enige plaats in Europa die in 1815 bij het Verdrag van Wenen niet terugkeerde naar het ancien regime maar waar de Napoleontische wetgeving bleef nageleefd. Het bestaan van het land mag dan wel vergeten zijn, de neutraliteit bij de bevolking leeft voort en het Esperanto, de universele, kunstmatige taal, heeft daar een rol in gespeeld.

Achtereenvolgens zien we volgende getuigen aan het woord komen in deze documentaire:


Kaart van het gebied rond La Calamine
zie in dezelfde omgeving ook: Ons Krijtland Zuid-Limburg

In de uitzending zien we advocaat Piet Vaneeckhaut aanvankelijk beweren dat hij nog nooit eerder van Neutraal Moresnet gehoord had. Na bestudering van niet nader genoemde bronnen doet de rechtsgeleerde Neutraal Moresnet af als een far-west toestand waar terreur heerste. Nochtans mag aangenomen worden dat de leidende kring rond Dony niet onbekend was met de franse geleerde Saint-Simon en dat zij de principes van diens utopisch socialisme in de praktijk brachten. Zo vernemen we in de uitzending van de oprichting van een school, de inrichting van een apotheek en van recreatieve voorzieningen zoals het Casino en de Casinovijver.

Cercle de Vilette Kring

In de wereld van geologen en amateur-geologen die er van houden oude en nieuwe mijnontginningsgebieden te bezoeken is deze Vrijstaat van mijnwerkers die leefden van de ertswinning van de Bleiberg nabij Aken echter niet onbekend. Ze hadden kruit en lood genoeg aan boord om de gekroonde hoofden buiten en de idealen van de Franse revolutie hoog te houden. De mijnconcessie die onder het Napoleontische regime werd verleend betrof de winning van calamien of kalamijn, een bestanddeel van de delfstof schalenblende.

Schalenblende van MoresnetSchalenblende is een delfstof die bestaat uit een conglomeraat van de volgende mineralen; [Sfaleriet], [Galeniet] en [Hemimorfiet]. Dit erts wordt gedolven voor de winning van zink en lood.


Op een gepolijste doorsnede van dit gesteente merken we de gebande gelaagdheid op die we ook kennen van bvb. [agaat] en [malachiet]. Overigens wordt het mineraal hemimorfiet ook wel calamien genoemd naar [de bekende Belgische vindplaats].

De foto's zijn van mineraalspecimens uit mijn eigen particuliere collectie.

zie ook:
en voor het tijdvak der wetenschapsgeschiedenis de tijdgenoot Minckelers te Maastricht:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pieter_Minckelers

Geen opmerkingen:

Een reactie posten