Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

dinsdag 18 mei 2010

Klassieken van de Wetenschap


PLATO
"Wat is het altijd-zijnde dat geen wording bezit, en wat is het altijd-wordende dat nooit is?"

BODIFEE, Gerard,
Klassieken van de Wetenschap
Van Plato tot Prigogine
Uitgeverij Scoop, 1994

Website:
http://www.bodifee.be/

Wetenschap biedt een verklarend beeld van de wereld. Maar ook een bewegend. De huidige wetenschap kan niet worden begrepen zonder kennis van de ontwikkelingen die eraan voorafgingen. De geschiedenis van de wetenschap wordt, zoals die van de filosofie en de literatuur, gedomineerd door een aantal meesterwerken. In dit boek worden ruim dertig van deze werken besproken.

Het boek bevat zo uitgebreide besprekingen van o.a. :

Descartes, René, Discours de la Methode (1637)

Newton, Sir Isaac, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (1687)

Popper, Karl, The Logic of Scientific Discovery (1959)

Copernicus, Nicolaus, De Revolutionibus Orbium Coelestium (1543)
Nieuw Idee om oud Ideaal te redden
COPERNICUS, Sur les Révolutions des Orbes Célestes, 356 blz., Librairie Blanchard, Paris, 1987, vertaling Jean Peyroux,
[ISBN 2853670619 (Wikipedia, Worldcat, Books Google)]

Schrödinger, Erwin, What is Life? (1944)
De Verborgen Mechanismen van het Leven
SCHRÖDINGER, Erwin, What is Life?, 96 blz., University Press, Cambridge, 1967,
[ISBN 052109397X (Wikipedia, Worldcat, Books Google)]

Lowell, Percival, Mars (1895)
Door je Eigen Ogen bedrogen
LOWELL, Mars, 228 blz., Houghton Mifflin, 1895; ongewijzigde heruitgave: Paul W. Luther, Astronomy Books, 1978

Kepler, Johannes, Astronomia Nova (1609)
Het Einde van de Cirkel
KEPLER, New Astronomy, 665 blz., University Press, Cambridge, 1992, vertaling William H. Donahue
[ISBN 0521301319 (Wikipedia, Worldcat, Books Google)]

Plato, Timeaus (360 v. Chr.)

De Onvolmaakte Orde van de Wereld in Wording
PLATO, Verzameld Werk, deel V, blz. 191-307, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1980, vertaling Xaveer de Win
[ISBN 9028903372 (Wikipedia, Worldcat, Books Google)]
PLATOON, Verzameld Werk, deel IV, blz. 11-159, Stichting Ars Floreat, Uitgeverij De Driehoek, Amsterdam, 1986, vertaling "School voor Filosofie",
[ISBN 9060303822 (Wikipedia, Worldcat, Books Google)]

Maeterlinck, Maurice, La Vie des Abeilles (1901)

In de Geest van de Korf
MAETERLINCK, La Vie des Abeilles, 319 blz, Editeurs Fasquelle, Paris, 1901

Huygens, Chistiaan, Traité de la Lumière (1690)

Golven van Botsende Deeltjes
HUYGENS, Verhandeling over het Licht, 296 blz., Epsilon Uitgaven, Utrecht, 1990, vertaling Dieuwke Eringa,
[ISBN 9050410227 (Wikipedia, Worldcat, Books Google)]

Kuhn, Thomas S. The Structure of Scientific Revolutions (1962)

Tradities, Revoluties en Bekeerlingen
KUHN, De Structuur van Wetenschappelijke Revoluties, 238 blz., Meppel, Boom, 1972, vertaling Bastiaan Willink
[ISBN 9060090675 (Wikipedia, Worldcat, Books Google)]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten