Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

vrijdag 7 mei 2010

Dit is je Wereld


MITCHELL, James (onder redactie van),
Dit is je Wereld
Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1976
[ISBN 9027484139 (Wikipedia, Worldcat, Books Google)]
Vertaling: Leo Van Grunsven (supervisie), Originele titel:
The Joy of Knowledge Encyclopeadia Colourpedia

Educatieve systematische encyclopedie in vier volumes, die is afgeleid van een grotere encylopedie gebaseerd op een nieuw ontwikkelde informatiebank met illustraties. De onderwerpen worden telkens toegelicht in een artikel van twee pagina's naast elkaar met naast de hoofdtekst talrijke illustraties met verhelderende bijschriften. Elk artikel bevat verwijzingen naar andere, samenhangende artikels in de encyclopedie. Op de foto weergegeven tezamen met de gebonden jaargangen 1976-80 van het populair wetenschappelijk maandblad KIJK, waarin ook vaak werd teruggegrepen naar het illustratiemateriaal uit deze informatiebank.

Deze encyclopedie is opgebouwd rond de volgende hoofdstukken:
  • Het Heelal: Het Zonnestestelsel, De Planeten, Sterren, Melkweg, Sterrenbeelden en Ruimtevaart
  • De Aarde: Anatomie, Tektoniek, De Aarde en Continenten in Kaart, Weer en Klimaat, Oceanografie, Mineralen, Delfstoffen en Energievoorziening, Landbouwgewassen, Veehouderij, Jacht en Visvangst.
  • De Levende Natuur: De Evolutie van het Leven en DNA, Het Plantenrijk, Het Dierenrijk, Weekdieren, Insecten, Vissen, Amfibieën, Vogels, Zoogdieren, Fossielen, Ecosystemen en Bedreigde Diersoorten.
  • De Mens: De Evolutie van de Mens, Anatomie en Fysiologie van de Mens, Psychologie van de Mens, Religie, Filosofie, Taal, Maatschappij en Staat, Recht, Arbeid en Economie.
  • Van Verleden en Heden: Cultureel Overzicht van de Wereldgeschiedenis
  • De Lage Landen: Beknopt overzicht van de Geschiedenis der Lage Landen
  • De Onderzoekende Mens: Wiskunde, Fysica, Chemie
  • De Vernuftige Mens: Ontwikkeling der Techniek, Materiaalleer, Motoren, Vervoer en vervoermiddelen, Massamedia, Chemische Produkten en Huishoudelijke Apparaten
het geheel wordt afgerond met een chronologisch register en een trefwoordenindex.
zie ook van dezelfde uitgevers:
Grote Spectrum Encyclopedie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten