Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

zondag 7 maart 2010

De Ontwikkeling van de Westerse Cultuur II


MARTONY, Constant, DENORME, Roger
De Ontwikkeling van de Westerse Cultuur II
Late Middeleeuwen en Renaissance
met medewerking van Jacques Nenquin en Frans Van Ruymbeke voor de keuze van de illustraties,
derde druk, De Sikkel, Antwerpen, 1960

Wikipedia:Middeleeuwen
Wikipedia:Renaissance

Dit tweede volume van de reeks "De Ontwikkeling van de Westerse Cultuur" behandelt de periode van de IXe Eeuw tot de XVIe Eeuw in vier delen als volgt:
Deel 1: De Feudale Wereld en de Wording van de Westerse Staten (IXe-XIIe Eeuw)
Deel 2: Het Stedelijk Particularisme en de Vorstelijke Centralisatiepolitiek (XIIIe en XIVe Eeuw); de heropleving der handel en de bloei der steden
Deel 3: Van de Middeleeuwen naar de Nieuwe Tijden (XVe Eeuw); De groei van het vorstelijk absolutisme
Deel 4: De Opbouw van de Moderne Wereld (XVIe Eeuw); Wetenschappelijke uitvindingen en de ontdekking van de wereld leiden tot de zegepraal van het absolutisme en de uitbreiding van de internationale betrekkingen, de Reformatie en Contra-Reformatie
en stemt overeen met de leerstof geschiedenis voor het vierde leerjaar van een ASO of TSO.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten