Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

zondag 7 maart 2010

De Ontwikkeling van de Westerse Cultuur

MARTONY, Constant, DENORME, Roger,
De Ontwikkeling van de Westerse Cultuur
Uitgeverij De Sikkel, Antwerpen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Westerse_cultuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_westerse_beschaving

Reeks handboeken geschiedenis ten behoeve van het onderwijs in Athenea, Lycea, Middelbare Scholen en Normaalscholen, dewelke in gebruik waren van eind jaren vijftig tot midden jaren zeventig van de vorige eeuw. Deze handboeken werden destijds samengesteld overeenkomstig de vereisten van het nieuwe leerplan van het ministerie van onderwijs. Ieder deel is bij uitstek een schoolboek dat zich tot doel stelt het assimileren van de stof te vergemakkelijken: de tekst is zakelijk en onderverdeeld in korte hoofdstukken; sprekende titels dienen als algemene leidraad, terwijl synoptische tabellen, plattegronden, talrijke illustraties en overvloedige lectuuruittreksels bijdragen tot het verduidelijken van de leerstof.
Kenmerkend in deze reeks die het 'nieuwe' leerplan uitwerkt, is dat het onderwijs in de geschiedenis zich niet langer toespitst op de loutere chronologie van dynastieën en politieke en maatschappelijke gebeurtenissen, maar dat deze leerstof wordt beperkt om plaats te bieden aan cultuur- en kunstgeschiedenis met een indeling van de geschiedenis in cultuurperiodes en aandacht voor de voortgang in wetenschappen, literatuur, bouwkunst en beeldende kunsten met de bedoeling om naast een louter historische educatie tevens een esthetische vorming mee te geven. De principes die in deze uitgave geformuleerd werden liggen nog steeds ten grondslag aan ons huidig geschiedenisonderricht, hoewel er nog enige verschuivingen in de leerstof hebben plaatsgehad.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Leopold_Flam
Uit het woord vooraf vernemen we verder nog dat Prof.Dr. Leopold Flam, die destijds inspecteur was bij het Ministerie van Onderwijs, de auteurs heeft aangemoedigd en begeleid bij het samenstellen van dit werk.
De vermelde ISBN codes verwijzen naar de laatste drukken van begin jaren zeventig.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten