Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

woensdag 6 januari 2010

TV Gidsen

De monopolistische positie van het besproken weekblad Humo op de markt voor televisiebladen in Vlaanderen werd in drie achtereenvolgende fasen doorbroken.
Vooreerst begonnen algemene weekbladen zoals Knack en Panorama (het latere P-Magazine) met het opnemen van een televisiebijlage in hun blad, dat eveneens een volledig overzicht aanbood van de programmatie der televisie-uitzendingen.
In een tweede fase kwamen allerhande televisiegidsen op de markt die een goedkoper alternatief boden zoals:
Tenslotte kwam er de mogelijkheid om via het internet de televisieprogrammatie op te vragen via websites zoals:
Volledigheidshalve merken we nog de huidige opkomst van digitale televisie op, die met een zgn. Electronische Programmagids (EPG) de gebruiker toelaat het komende programmaoverzicht direct op zijn televisie op te roepen, meestal in de vorm van een tijdbalk.

zie verder: Wikipedia:Televisiegids

---

Geen opmerkingen:

Een reactie posten