Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

donderdag 18 juni 2009

Trefpunt Economie


Trefpunt Economie
Maandelijks Informatieblad van de
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie:

Website
Gevolgd van 2001 tot 2007,
Volledige jaargangen:
2002 -2007 Los

De uitgave 'Trefpunt Economie' werd eind 2007 onderbroken, sinds 2013 verschijnt de magazine opnieuw, maar dan enkel als electronische uitgave in pdf-formaat.

De gedrukte maandelijkse publicatie bestond uit twee delen;
het eigenlijke tijdschrift A met artikelen over economische onderwerpen met technische analyses en de bijlage B met het statistisch overzicht van de macro-economische kerngetallen voor de Belgische economie.


Dit tijdschrift is een uitgave van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, een federale overheidsdienst, die deel uitmaakt van de Belgische Federale Overheid.

zie ook:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten