Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

donderdag 18 juni 2009

Kijk


Kijk
Populair Wetenschappelijk Maandblad
Uitgegeven sinds 1975 (in België 1976)
Websites:
Tijdschriftenhandel, Betalend Abonnement
Gevolgd sinds 1976 tot heden,
Volledige jaargangen:
1976-1980 Gebonden
1981-1984 In Tijdschriftenhouders
Tijdens de gevolgde jaren ging er veel aandacht naar lucht- en ruimtevaart met o.a. de F16 en het Space Shuttle project. Dit populariserend tijdschrift biedt naast strikt technische en natuurwetenschappelijke bijdragen ook bijdragen over geschiedenis, psychologie en sociologie.
Naast de populair wetenschappelijke artikelen waarvan de bijdragen werden geleverd door wetenschapsjournalisten als Nico Wittebrood, Leo Polak, Carl Koppeschaar of Nico Baaijens kende dit blad ook een aantal vaste, maandelijks weerkerende rubrieken.
In de begintijd was er zo o.a. ruimte voor een rubriek met nieuws over de laatste technische en wetenschappelijke gadgets, een kwis en een puzzelrubriek.
De rubriek Zenit bevat een maandelijkse agenda voor astronomische waarnemingen in het veld.
Vanaf januari 1982 verschijnt de wiskundige rubriek Bèta met toepassingen voor programmeerbare wetenschappelijke zakrekenmachines, logische schakelingen met halfgeleiders voor toepassing in robots en een mathematische kijk op science-fiction.
Vanaf december 1983 verschijnt de rubriek Binair die aandacht heeft voor de eerste homecomputers zoals de Tandy TRS 80, de Commodore CBM-3032, de Atari 600 XL of de Sinclair ZX Spectrum.

http://nl.wikipedia.org/wiki/TRS-80
http://nl.wikipedia.org/wiki/Commodore_(bedrijf)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atari_XL
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sinclair_ZX_Spectrum
(zo 'n Sinclair heb ik nog ooit gehad).

In de rubriek Binair verschijnen voor deze eerste computers one-liners en soms volledige programma's in Basic die de gebruiker kon overnemen ter lering.
In de rubriek Anno belicht men telkens een historische figuur.
Dit blad richtte zich tot middelbare scholieren en jong-volwassenen, hetgeen je kan afleiden uit het beleid dat door de reclameregie wordt gevoerd met advertenties voor middeltjes tegen jeugdpuistjes, een jongerenrekening bij een financiële instelling, een bromfiets, een hifi-muziekinstallatie of een reflexcamera.
Na 1984 kocht ik nog losse nummers, zoals dit jaar het speciaal nummer Evolutie n.a.v. het Internationale Darwin-jaar 2009 met bijdragen over Intelligent Design.


Op de afbeelding zie je naast de gebonden en losse nummers van Kijk, ook het naslagwerk 'Dit is je Wereld' van uitgeverij Spectrum.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten