Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

donderdag 18 juni 2009

De Dikke Asterix


VAN ROYEN, René, VAN DER VEGT, Sunnyva,
De Dikke Asterix,
Twee Klassiekers over Asterix en Obelix samen in één omnibus,
Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam, 2006
[ISBN 9035130138 (Wikipedia, Worldcat, Books Google)]
-------------------------------------------------------------
De Dikke Asterix bevat de eerder verschenen uitgaven
Asterix en de Waarheid (1997, 13de druk 2002) en
Asterix en de Wijde Wereld (2000, 4de druk 2002)

Deze uitgave kende ik reeds van een ontlening in de openbare bibliotheek van Asterix en de Waarheid, waarin nagegaan wordt in hoeverre de afbeeldingen uit de populaire cultuur van de stripreeks Asterix overeenstemmen met de historisch authentieke waarheid zoals deze tot ons komt in teksten van romeinse schrijvers en archeologische vondsten.
Toen ik deze omnibus dit voorjaar aan een prijsje zag liggen bij de Slegte kon ik hem niet weerstaan en heb ik hem meegedaan.
Het eerste boekdeel Asterix en de Waarheid put uit een veelheid van de Asterix stripverhalen en richt zijn aandacht vooral op de directe cultuur van de Galliërs of Kelten. De rolverdeling van de verhalen wordt nader bekeken en de historische authenticiteit van figuren als de hoofdman, de druide en de bard wordt onderzocht en aangetoond. Ook wordt er aandacht besteed aan de romeinse cultuur van de bezetter.
Het tweede boekdeel Asterix en de Wijde Wereld baseert zich op een viertal Asterix stripverhalen die handelen over naburige culturen van het Keltisch dorp van Asterix;
de Britten, de Spanjaarden, de Romeinen en de Grieken.
De Asterix-albums; Asterix en de Britten, Asterix in Hispania, Asterix en de Lauwerkrans van Caesar, Asterix en de Olympische Spelen, worden hier volgens hetzelfde procédé van vergelijking met klassieke teksten en archeologische vondsten getoetst op hun historische waarheid.
De hier behandelde thematiek van werkelijkheid, afbeelding en perceptie vind ik ook terug in de zgn. Law and Popular Culture - school in de Verenigde Staten.

Google.com: law popular culture
zie ook:
De officiële website van Asterix

Geen opmerkingen:

Een reactie posten